Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği


Atsız N., TÜRKMEN S.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.3, pp.2018-2030, 2020 (Peer-Reviewed Journal)