Medyanın Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Düşünce ve Tutumlarına Yönelik Etkisi: Çanakkale İli Örneği


Çağlak E., Çalık Bağlama M., Çelik T. S.

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.11, pp.148-164, 2021 (Peer-Reviewed Journal)