Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları


ALTIER S.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.16, no.24, pp.79-132, 2018 (Peer-Reviewed Journal)