COMIC BOOK AESTHETICS IN ANIMATION CINEMA: “SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE” EXAMPLE


Doğru H. Ç.

Journal of Arts, vol.3, no.3, pp.189-204, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31566/arts.3.014
  • Journal Name: Journal of Arts
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.189-204
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The desire of the person to express himself with the image has undergone many changes from the cave walls to the present day and many of these changes have been accompanied by technology. Change also caused interdisciplinary interaction. This interaction occurred between social and technological as well as art branches. The relationship of cinema with other art branches has been evaluated many times in terms of form and content. The comic book adaptation “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, which was released in 2018, stands out with its unique visuality among mainstream feature animation films. References to the narrative language of Comic Book constitute the basic visual

DOĞRU / Canlandırma Sinemada Çizgi Roman Estetiği: “Spider-Man: Into the Spider-

Verse” Örneği

Journal of Arts, Cilt / Volume:3, Sayı / Issue:3, 2020

190

aesthetics of the film. These references are included in the film by the techniques used due to the nature of the printed material, the printing errors caused by the printing machines or the adaptation of visual methods such as reflection sounds, motion line lines developed as part of its original expression. This study evaluated the visual expression of the animated cinema, which was able to blend the technical method of many different visual art disciplines in itself, and its usage in the film in the context of Genette's Transtextuality types.

İnsanın görüntü ile kendini anlatma isteği, mağara duvarlarından günümüze birçok değişim geçirmiş ve bu değişimlerin pek çoğuna teknoloji eşlik etmiştir. Değişim, disiplinler arası etkileşime de sebep olmuştur. Bu etkileşim toplumsal ya da teknolojik olduğu kadar, sanat dallarının birbiri arasında da gerçekleşmiştir. Sinemanın diğer sanat dalları ile olan ilişkisi biçim ve içerik bağlamda pek çok kez değerlendirilmiştir. 2018 yılında gösterime giren çizgi roman uyarlaması “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filmi ana akım uzun metraj canlandırma filmler arasında kendine has görselliği ile öne çıkmaktadır. Çizgi Romanın anlatım diline ait referanslar filmin temel görsel estetiğini oluşturmaktadır. Bu referanslar, basılı materyalin doğası gereği kullanılan teknikler, matbaa makinelerinden kaynaklı baskı hataları ya da özgün anlatımının bir parçası olarak geliştirilen yansıma sesler, hareket hattı çizgileri gibi görsel yöntemlerin uyarlanması ile filmde yer almaktadırlar. Bu çalışma birçok farklı görsel sanat disiplininin teknik yöntemini kendi içerisinde harmanlamayı başaran canlandırma sinemanın, çizgi roman ile doğrudan bağlantısı olan görsel anlatımını ve filmdeki kullanım biçimini Genette’in metinsel-aşkınlık türleri bağlamında değerlendirmiştir.