Pex17 deficient Hansenula polymorpha Türünde Peroksizom Homeostasisi ve Peroksizomal Protein Taşınımı.


HIZ M. M. , AKI C.

Proteom İstanbul Proteomik Çalıştayı (Uluslararası Katılımlı), İstanbul., İstanbul, Türkiye, 12 - 17 Temmuz 2010, ss.78

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.78

Özet

Pichia pastoris, Saccharomycetes familyasına ait rekombinant protein üretebilen, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji çalışmalarında önemli metilotrofik bir mayadır.

Pichia pastoris, genetik yönlendirmeye açık, hücre içine ve dışına yüksek oranda protein eksprese edebilen, yüksek ökaryotlarda sıklıkla görülen glikazilasyon, disülfit bağı oluşumu ve proteolitik prosesler gibi protein modifikasyonları gerçekleştirebilen ve ayrıca asgari besiyerinde yüksek konsantrasyonlara ulaşabilen bir organizma olmasından dolayı heterolog protein üretiminde kullanılmaktadır. Ticari olarak önemi Hepatit B yüzey antijeni, IL-1 reseptör antagonisti, FGF-2 gibi rekombinant proteinlerin ve aşıların üretimi için kullanılmasından kaynaklanır.

Bu poster çalışmasında Pichia pastoris mayasının ekspresyon suşları ve bu suşların promotör bölgelerinin ve seçici markerlarının özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını, proteolizin kontrol edilmesindeki düzenlemeleri ve bu organizmada yapılabilen post transkripsiyonel modifikasyonar ve önemi üzerinde durulup, Pichia pastoris’e ait ekspresyon sistemi diğer sistemler ile karşılaştırılacaktır.