ADLİ KARARLARIN ALINMASINDA ADLİ MUHASEBENİN ROLÜ: YARGI MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Kurt A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHASjournal), vol.6, no.31, pp.1490-1498, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda ticari işlemlerde karşılaşılan hile ve yolsuzluların gittikçe artması, özellikle adli makamlara tecelli eden hile vb. içerikli dosyalardaki artışı da beraberinde getirmiş ve bu tür olayların çözüme kavuşabilmesi adına adli muhasebecilk adında yeni bir mesleğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada dava desteği, uzman şahitlik ve hile denetçiliği alanlarında faaliyet gösteren adli muhasebecilerin Çanakkale Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan avukatlar tarafından nasıl algılandığı ve mesleğe karşı bakış açılarınının ne olduğuna öğrenmeye yönelik olarak katılımcılara bir anket formu uygulanmıştır. Çanakkale Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan avukatların cinsiyet, yaş, mesleki tecrübe süreleri gibi demokgrafik bilgilerin yanında adli muhasebeye yönelik sorular yöneltilmiş ve bu şeklilde verilere ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda avukatların; adli muhasebe farkındalığı, adli muhasebecilere hangi konularda ihtiyaç duydukları ve hangi meslek mensupları arasından seçmeyi tercih ettikleri, adli muhasebecilerin hangi mesleki özelliklere sahip olması gerektiği gibi konularla ilgili görüşleri alınmış ve konunun bütünüyle ilgili çeşitli çıkarımlar yapılarak sonraki çalışmalar için araştırmacılara tavsiyelerde bulunulmuştur.