Yeni 40ar/39ar jeokronolojik yaş verileri ile biga yarımdası kuzeyindeki Eosen-Oligosen magmatik kayalarının zaman-stratigrafik konumları ve petrokimyası.


ERENOĞLU O., BOZCU M., Karacık Z.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.468-469

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.468-469
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes