Sağlık Turizmine Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği


SAATCI G., TOZAN B., ÇOKAY E. G.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.10, no.1, pp.248-266, 2022 (Peer-Reviewed Journal)