Effects of Different Summer Shoots Thicknesses on Development and Quality in Cardinal and Yalova Incisi (Vitis vinifera L.) Grape Varieties


Şahin E., Dardeniz A.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.31-39, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

  • This research was carried out in 2016 and 2018 in ‘Research Vineyard of Table Grape Varieties’ ‘Faculty of Agriculture’s Plant Production and Research Farm’ in Dardanos Campus of COMU. ‘Cardinal’ and ‘Yalova Incisi’ table grape varieties were used as the plant materials. At the harvest dates of grape varieties, primer summer shoots with different thicknesses (4,0–5,9 mm, 6,0–7,9 mm, 8,0–9,9 mm ve 10,0–11,9 mm) were determined randomly from each vinestock and the first clusters on summer shoots were harvested and examined. The berry samples were brought to COMU Faculty of Agriculture Horticulture Pomology Laboratory and analyzed. In the two–years results, in the ‘Cardinal’ grape variety, cluster width (cm), cluster length/cluster width, cluster compactness (1-9), cluster weight (g/cluster), berry width (mm), berry length/berry width, the number of berry set (number/cluster), berry weight (g/berry), pH and maturity index (%TTS/%acidity); in the ‘Yalova Incisi’ grape variety, cluster width (cm), cluster length (cm), cluster compactness (1‒9), cluster weight (g/cluster), the number of berry set (number/cluster), berry weight (g/berry) and %acidity parameters was significantly affected by the thicknesses of different summer shoots. The fact that there is a significant increase in the size and weight of the cluster and berry in the both grape varieties based on the increase in the thicknesses of the primary shoots, reveals that the cluster characteristics are largely due to the existing primary summer shoots where the cluster develops by borne.
  • Keywords: Vitis vinifera L., Table grape, Summer shoot thicknesses, Cluster, Berry, Grape quality.

Bu araştırma 2016 ve 2018 yıllarında, ‘ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim ve Araştırma Birimi’ ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’nda yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak ‘Cardinal’ ve ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Üzüm çeşitlerinin hasat tarihlerinde her bir omcadan rastgele farklı kalınlıklara (4,0–5,9 mm, 6,0–7,9 mm, 8,0–9,9 mm ve 10,0–11,9 mm) sahip primer yazlık sürgünler belirlenmiş ve üzerlerindeki birinci (ilk) salkımlar hasat edilerek incelenmiştir. Alınan tane örnekleri ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Pomoloji Laboratuvarı’na getirilerek analizleri gerçekleştirilmiştir. İki yıllık bulgularda, ‘Cardinal’ üzüm çeşidinde; salkım eni (cm), salkım boyu/salkım eni, salkım sıklığı (1–9), salkım ağırlığı (g/salkım), tane eni (mm), tane boyu/tane eni, tane tutum sayısı (adet/salkım), tane ağırlığı (g/tane), pH ve olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik), ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidinde; salkım eni (cm), salkım boyu (cm), salkım sıklığı (1–9), salkım ağırlığı (g/salkım), tane tutum sayısı (adet/salkım), tane ağırlığı (g/tane) ve %asitlik parametreleri farklı yazlık sürgün kalınlıklarından önemli seviyede etkilenmiştir. Her iki üzüm çeşidinde de primer yazlık sürgün kalınlığı artışına bağlı olarak salkım ile tane boyut ve ağırlıklarında önemli artışların görülmesi, salkım özelliklerinin büyük ölçüde salkımın doğuş yaparak geliştiği mevcut primer yazlık sürgünden kaynaklandığı sonucunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Sofralık üzüm, Yazlık sürgün kalınlığı, Salkım, Tane, Üzüm kalitesi