Effect of Liquid Seaweed Extract on Growth and Biochemical Composition of Treptacantha barbata (Phaeophyceae)


Künili M., Ak İ.

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.3, no.2, pp.111-119, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada esmer alglerden Colpomenia sinuosa sıvı özütünün Treptacantha barbata’nın büyüme hızı ve biyokimyasal kompozisyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. C. sinuosa sıvı özütü iki farklı konsantrasyonda (1ml l-1(C1), 2 ml l-1(C2)) kullanılmıştır. Ayrıca denemelerde Conway ortamının kullanıldığı bir kontrol grubu da oluşturulmuştur. 35 gün süren denemelerde en yüksek büyüme hızı ve biyomas verimi C1 grubunda saptanmıştır (p<0,05). Grupların ham yağ içerikleri %1,18±0,03 ile %2,19±0,06 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ham protein içeriği ise kontrol ve C1 gruplarında saptanmıştır. Tüm grupların kül içerikleri arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Tüm grupların yağ asidi içeriklerinin yarısından fazlasını doymuş yağ asitlerinin (SFA) oluşturduğu gözlemlenmiştir. Deneme gruplarımızın tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) içeriği %23,51±0,23 ile 25,36±0,22 arasında değişim göstermiştir. Çalışmada C1 konsantrasyonundaki C. sinuosa sıvı özütü kullanılarak yetiştirilen T. barbata talluslarının diğer deneme gruplarına göre daha fazla çoklu doymamış yağ asidi içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda T. barbata yetiştiriciliğinde C. sinuosa sıvı özütlerinin besin tuzu olarak kullanılabileceği saptanmıştır.