Torukogo no hiteibun ni okeru asupekuto to moodaruteki na tokuchoo - Nihongo tono taishoo kenkyuu -


ÖZBEK A.

in: Tyuruku Syogo Kenkyuu no Sukoopu, YOSHİMURA, Taiki, Editor, Keisuisha Press, pp.61-76, 2012

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Keisuisha Press
  • Page Numbers: pp.61-76
  • Editors: YOSHİMURA, Taiki, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes