Taxonomic Changes and Soil Properties in Suluca Areas (Lapseki-Çanakkale


Creative Commons License

Sivrikaya G., Ekinci H.

2.Çanakkale Tarım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.36-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-37
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bu çalışmada Suluca civarında (Lapseki-Çanakkale) yer alan toprak profillerinin  morfolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanması, toprak taksonomisi ve WRB toprak sınıflama sistemine göre sınıflaması amaçlanmıştır Suluca civarında yıllık ortalama yağış 571 mm’dir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklık değeri 15,1 O C dır. Bölgeye ait topografik, jeolojik, jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda, araştırma alanında 2 toprak profili açılmıştır. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuarda fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre her iki profilin gövdesinde kumlu kil tekstür sınıfının hakim olduğu, buna bağlı olarak toprakta bir sıkışma ve düşük geçirgenlik sorunu saptanmıştır. Toprak pH ‘sı genellikle hafif alkalin, organik madde içeriği profil 1 ‘in yüzeyinde orta, profil 2 ‘de ise yüksek oranda bulunmuştur. Her iki profilde de yarayışlı fosfor, bakır yeterli çinko yetersiz seviyede bulunmuştur. Demir ise profil 1’in yüzeyinde orta, profil 2’de yüksek miktarda saptanmıştır.  Analiz sonuçlara ve morfolojik gözlemlere bağlı olarak 1 nolu profil  Vertic Calcixerepts, 2 nolu profil ise Calcic Haploxerolls olarak sınıflandırılmıştır. WRB ‘ye göre ise 1 nolu profil Calsisols, 2 nolu profil ise Phaozems olarak sınıflandırılmıştır.

Abstract

Taxonomic Changes and Soil Properties in Suluca Areas (Lapseki-Çanakkale)

In this study, it is aimed to determine typical morphological, physical and chemical properties of  Soil  profiles in Suluca-Kocaveliköy (Lapseki-Çanakkale) region and to classify them according to soil taxonomy and WRB soil classification system. The village of Suluca is located in the Lapseki District of Çanakkale. The working land is 300 meters right of the 4th km of the Old Highway of Suluca-Lapseki. The average annual total rainfall in the land is 571 mm. The annual average temperature of the area is 15.1 ° C. As a result of topographic, geological and geomorphological maps of the region and field observations, 2 soil profiles were opened in the research area. Soil samples were taken according to the horizon principle from each of the opened profile physical and chemical analyzes were carried out in the laboratory. According to the results of the analysis, sandy clay textures were dominant in both profiles Therefore, a problem of compacting and low permeability was detected in the soil. Soil pH was found usually slightly alkaline. The amount of organic matter  was found middle level in profile 1, The amount of organic matter was found at high level in profile 2. Phosphorus and copper were found sufficient level and zinc was found insufficient level  in both profil.Also The iron was found middle level on the surface of profile 1 and it was found high level in profile 2. With the results obtained from the analyzes and the evaluation of the field observations profile 1 was classified Vertıc Calcixerepts.Profile 2 was classified as  Calcic Haploxerolles in the sub-group.According to WRB Profile 1 was classified Calsisols,Profil 2 was classified Phaozems.

Özet

Bu çalışmada Suluca civarında (Lapseki-Çanakkale) yer alan toprak profillerinin  morfolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanması, toprak taksonomisi ve WRB toprak sınıflama sistemine göre sınıflaması amaçlanmıştır Suluca civarında yıllık ortalama yağış 571 mm’dir. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklık değeri 15,1 O C dır. Bölgeye ait topografik, jeolojik, jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda, araştırma alanında 2 toprak profili açılmıştır. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuarda fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre her iki profilin gövdesinde kumlu kil tekstür sınıfının hakim olduğu, buna bağlı olarak toprakta bir sıkışma ve düşük geçirgenlik sorunu saptanmıştır. Toprak pH ‘sı genellikle hafif alkalin, organik madde içeriği profil 1 ‘in yüzeyinde orta, profil 2 ‘de ise yüksek oranda bulunmuştur. Her iki profilde de yarayışlı fosfor, bakır yeterli çinko yetersiz seviyede bulunmuştur. Demir ise profil 1’in yüzeyinde orta, profil 2’de yüksek miktarda saptanmıştır.  Analiz sonuçlara ve morfolojik gözlemlere bağlı olarak 1 nolu profil  Vertic Calcixerepts, 2 nolu profil ise Calcic Haploxerolls olarak sınıflandırılmıştır. WRB ‘ye göre ise 1 nolu profil Calsisols, 2 nolu profil ise Phaozems olarak sınıflandırılmıştır.

Abstract

Taxonomic Changes and Soil Properties in Suluca Areas (Lapseki-Çanakkale)

In this study, it is aimed to determine typical morphological, physical and chemical properties of  Soil  profiles in Suluca-Kocaveliköy (Lapseki-Çanakkale) region and to classify them according to soil taxonomy and WRB soil classification system. The village of Suluca is located in the Lapseki District of Çanakkale. The working land is 300 meters right of the 4th km of the Old Highway of Suluca-Lapseki. The average annual total rainfall in the land is 571 mm. The annual average temperature of the area is 15.1 ° C. As a result of topographic, geological and geomorphological maps of the region and field observations, 2 soil profiles were opened in the research area. Soil samples were taken according to the horizon principle from each of the opened profile physical and chemical analyzes were carried out in the laboratory. According to the results of the analysis, sandy clay textures were dominant in both profiles Therefore, a problem of compacting and low permeability was detected in the soil. Soil pH was found usually slightly alkaline. The amount of organic matter  was found middle level in profile 1, The amount of organic matter was found at high level in profile 2. Phosphorus and copper were found sufficient level and zinc was found insufficient level  in both profil.Also The iron was found middle level on the surface of profile 1 and it was found high level in profile 2. With the results obtained from the analyzes and the evaluation of the field observations profile 1 was classified Vertıc Calcixerepts.Profile 2 was classified as  Calcic Haploxerolles in the sub-group.According to WRB Profile 1 was classified Calsisols,Profil 2 was classified Phaozems.