Kimya Öğretimine Yönelik Mobil Oyun Geliştirme: Element Fabrikası Örneği


DEMİR Ü., BAYRAKTAR K.

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.3, pp.136-146, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın temel amacı; öncelikli olarak lise öğrencilerinin kimya dersini daha severek öğrenmelerini sağlayacak örnek bir mobil oyun uygulaması geliştirmektir. Kimya dersinde özellikle elementler ve bileşikler konusunda öğrencilerin zorluk yaşadığı mevcut alanyazın incelemesinde belirlenmiştir. Element isimlerinin ve sembollerinin öğrenilmesinde ezber yöntemi tercih edilmekte bu da öğrencilerin öğrenme sürecinde zorlanmasına ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmemesine yol açabilmektedir. Element ve bileşik kavramları öğrenciler için soyut kalabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin element ve bileşik kavramını somutlaştıracak ve onlara ezberden çok eğlenceli deneyim olanağı sağlayacak öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca geleneksel sınıf ortamında müfredatın yoğunluğu ve ders saatinin azlığı gibi nedenlerle bireysel öğrenme yöntemlerine ve uygulamalara çok fazla yer verilmeyebilmektedir. Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz yazılım ile 9. Sınıf Kimya dersi “Kimya Bilimi” ünitesi “Kimyanın Sembolik Türü” konusuna yönelik farklı bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır. 3 boyutlu oyunlaştırma teknolojisi barındıran eğitsel yazılım ile kullanıcılar farklı bileşik görevleri yerine getirmek fabrikalar kurarak elementler üreteceklerdir. Daha sonra bu elementleri oyun seviyesini tamamlamak için bileşik meydana getirmek için kullanacaklardır. Kullanıcılar bileşik oluşma formüllerini ve içeriğindeki elementleri birinci elden deneyimleme şansı bulacaklardır. Böylece hem eğlenecek hem de öğreneceklerdir. Sonuç olarak geliştirilen bu yazılım ile kimya dersine yönelik hazırlanacak ders materyallerine farklı bir bakış açısının kazandırılması beklenilmektedir.