SB - 58: Türkiye'de Acil ve Afetlerde Hastane Öncesi Hizmetlerde Yeni Bir Meslek Gurubu: Acil Yardım ve Afet Yöneticileri


KOÇAK H. , ÇALIŞKAN C. , YAVUZ Ö. , ÖZTÜRK G.

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Giriş: Acil Yardım ve Afet Yöneticisi: Afet ve Acil durumların yönetilmesine ilişkin temel bilgi ve becerileri almış, hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerini organize eden, baskı altında mevcut kaynakları doğru kullanabilen, müdahale aşamasında hastane öncesi alanda arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve tıbbi tahliye işlemlerini organize eden ve yöneten, görev aldığı kurumların acil yardım ve afet yönetimi ve eğitimi ile ilgili iş ve eylemlerini sevk ve idare eden kişidir. Bu kişiler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri/Yüksekokullarında bulunan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerinden yetiştirilmektedir.
Yöntem: Bu çalışma, AYAY programı bulunan üniversitelerinin dört yıllık teorik ve uygulamalı eğitimleri, resmi internet sitelerindeki bölümle ilgili bilgiler, acil yardım ve afet yönetimi ile ilgili mevzuat, AYAYDER'in yapmış olduğu çalışmalar taranak ve AYAYDER Yüksek İstişare Kurulu tarafından tartışılarak oluşturulmuştur.
Bulgular: İş ve Görev Tanımları
1. Lisans eğitimi boyunca kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesince, bilimsel ilke ve yöntemleri temel alarak birey ve toplumun afet ve acil durumlardan kaynaklanan sağlık sorunlarına, tehlikelere ve yaralanmalara yönelik koruyucu halk sağlığı tedbirlerini alır, 2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin yönetimi, triaj, acil tıbbi müdahale, güvenli ve uygun nakil, haberleşme ve kayıt işlemlerini yapılmasını sağlar. 3. Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür, 4. Afet ve acil durum ile ilgili Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Merkezlerinin sevk ve idaresini yapar, 5. Hastane öncesi acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine ait birimlerin faaliyetlerini planlar, izler ve denetler, 6. Biriminde görev alan personelin çalışma konusu ile ilgili eğitimleri planlar, uygular ve denetler, 7. Afet ve acil durum planlarının yapılmasını planlar, izler ve denetler,
Sonuç: Sonuç olarak acil yardım ve afet alanında lisans derecesine sahip önemli bir meslek grubu olarak iş ve görev tanımlarının net bir şekilde yapılması ile alanda aktif olarak rol almaya başlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Afet, Acil Yardım, AYAY