Tarımsal Arazi Maliklerinin Arazi Toplulaştırma Projelerinin Çeşitli Aşamalarındaki Davranış ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale İli Örneği


Karaönder İ., Gürel A.

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)