Türkiye’de Mahalli İdare Harcamaları ve Kentlerin Yaşanabilirliğinin Bireylerin Göç Kararları Üzerindeki Etkisi: Tiebout Hipotezi Açısından Bir Ekonometrik Analizi


ÖKSÜZ M.

International Journal of Social Inquiry, vol.15, no.2, pp.477-492, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier