Kent Ergonomisinde Bitkisel Tasarımın Rolü Çanakkale Kent Merkezi Örneği


SAĞLIK A., KAHRAMAN Ö., SAĞLIK E., KELKİT A., Ali B.

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, vol.2016, no.8, pp.77-86, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In urban life, landscape architecture discipline plays an important role planning, designing and the sustainability of open space outside the building. In studies, it  provides the functionality as well as aesthetic features, provides the ergonomic and anthropometric data basing the planning and the design. The professions, in the open area defined as the service area, herbal components has a very important place in the city as well as structural elements. An open space efficiency, should be associated the direct proportion of the ergonomics formed by the constituent elements in general and the monopoly. In the study, the optimum protection of the plants and the determination of the corrupted breed and the reason of this situation have been identified on the plants at Halk Bahcesi Canakkale city centre. The problems evaluated according to ergonomic perspective and it is observed due to location, climatic situations and reaction of other herbals. In the research the encountered problems have been identified and the solutions have been made.

Kent yaşamı içerisinde, binalar dışında kalan açık alanların planlanması, tasarımı ve  sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen peyzaj mimarlığı disiplini, çalışmalarında, estetik özelliklerin yanında işlevselliği, ergonomik ve antropometrik verilere dayandırarak yaptığı planlama ve tasarımlarla sağlamaktadır. Mesleğin, kent içindeki hizmet alanı olarak tanımlanan açık alanlarda, yapısal elemanlar
kadar bitkisel elemanlar da çok önemli yer tutmaktadır. Açık bir mekânın verimliliği, bütünü oluşturan öğelerin tekelinde ve genelinde oluşturduğu ergonomiyle doğru orantılı olarak ilişkilendirilmelidir. Çalışmada, Çanakkale kent merkezinde bulunan Halk Bahçesi’nde kullanılan bitkilerin optimum özelliklerini korumada ne kadar başarılı oldukları, özellikleri bozulan türlerin tespiti ve bu duruma neden olan sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunlar ergonomik açılardan değerlendirilerek, konum ve diğer bitkilerle kullanım göz önüne alınarak incelenmiş, karşılaşılan sorunlar ortaya konularak,
çözüm önerilerinde bulunulmuştur.