Uzaktan Eğitimde Sanal Eğitim Olanakları: Yerbilimleri E-Müze Örneği


Kıyak E., YAŞAR C., Altınoluk İ., Ulugergerli E. U., ÇALIK A.

MERSEM’2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.803-809

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.803-809
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

An obvious part of the distant learning studies performed in the frame of the applied science is to
provide visual information. Visual information can be supplied via web sites broadcasting from both
laboratories which is exist and visual tours of non-exist imaginary collections.
Laboratories and collections presented by dynamic web pages can be used as teaching tool for both
formal education and distant learning. In this study, a straightforward example for the fast growing emuseum
projects has been proposed the data warehouse model has been recommended to save the
information in the presented examples.
For the presentation itself the linking model which is able to use an auditing classification between
content finding and data fields has been recommended. The free-of-charge web application has been
used to track the visitor activities
Although this sample study presented here is called a e-museum, it should be bear in mind that it can
easily be adopted to any laboratories which provides visual educational support to any science
Keywords: E-Museum ; Earth Sciences Museum; Virtual Museum
Uygulamalı bilimler çerçevesinde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarında vazgeçilmez kısım görsel bilgi
desteğidir. Görsel bilgi gerek fiziksel olarak var olan laboratuarlardan gerekse özel hazırlanmış ve
fiziksel mekânı olmayan sadece örneklerin sunulduğu web sayfaları aracılığı sağlanır.
Değişken ve güncellenebilir (dynamic) yapıdaki web sayfaları ile sunulan laboratuar veya koleksiyonlar
hem örgün eğitime hem de uzaktan eğitime katkı sağlayabilmektedir. Bu çalışmada, günümüzde hızla
yaygınlaşan e-müze çalışmalarına yönelik olarak uygulanması kolay bir örnek tasarım olarak
hazırlanmıştır.
Sergilenen örnekler, hakkındaki bilgilerinin saklanması için veri ambarı modeli, sunumu için ise içerik
arama ve veri alanları arasında denetim sınıflaması kullanılabilen anlamsal bağ modeli önerilmiştir.
Ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi için ücretsiz olarak sağlanan web uygulamasından yararlanılmıştır.
Sunulan örnek çalışma, e-müze olarak adlandırılmasına rağmen herhangi bir bilim dalı için görsel
eğitim desteği sağlayan laboratuar için kolayca uyarlanabilir
Anahtar Kelimeler: E-Müze Çalışması; Yerbilimleri Müzesi; Sanal Müze