Maydos Kilisetepe Tunç Çağı Topuz Başı Taslakları: Tipoloji ve Mekânsal Kullanım Üzerine Değerlendirmeler / Bronze Age Macehead Preforms from Maydos Kilisetepe: Considerations on Typology and Spatial Analysis


BAŞARAN MUTLU M., BAMYACI A. O.

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, no.26, pp.65-90, 2020 (Scopus)