Maydos Kilisetepe Tunç Çağı Topuz Başı Taslakları: Tipoloji ve Mekânsal Kullanım Üzerine Değerlendirmeler / Bronze Age Macehead Preforms from Maydos Kilisetepe: Considerations on Typology and Spatial Analysis


BAŞARAN MUTLU M., BAMYACI A. O.

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, sa.26, ss.65-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.22520/tubaar.2020.26.004
  • Dergi Adı: Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology
  • Sayfa Sayıları: ss.65-90