ANITSAL SERAMİK FORMLAR VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ


Creative Commons License

Arda E.

INTERNATİONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.-, no.6, pp.2338-2352, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: - Issue: 6
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: INTERNATİONAL SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.2338-2352
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Soil, water, air and fire combined with each other, creating beautiful works that will be used for numerous purposes in the artist's hands. In the historical process, commercial amphoras, pitoses used as burials and storage vessels, ceramic sarcophagus tombs are important ceramic samples obtained as a result of archaeological excavations. In monumental ceramics produced by various methods, especially in solid forms, as the ratio and size increase, it brings along needs and problems such as drying, transportation, baking. The aim of this study is to experience the monumental ceramic form shaping process, to support the rural tourism of Kınık Village with the form made, and to explore the borders of ceramic material. In this study, it is aimed to explain the monolithic monumental ceramic works designed as a method, in what environment, by which methods, drying, firing and the problems encountered in all stages and solutions. With this study, a monumental ceramic application was designed and applied with the idea of contributing to tourism, promotion and the region and it was aimed to become a permanent work.
Keywords; Kınık, Terracotta, Monumental Ceramics, Cube, Woodfiring.

Toprak, su, hava ve ateş birbiriyle kaynaşarak sanatçının elinde sayısız amaçlar için kullanılacak güzel eserler oluşturmuştur. Tarihsel süreçte ticari amforalar, ölü gömme ve saklama kabı olarak kullanılan pitoslar, seramik lahit mezarlar arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiş önemli seramik örneklerdir. Çeşitli yöntemlerle üretilen anıtsal seramikler içinde özellikle yekpare formlarda, oran ve ölçü arttıkça kurutma, taşıma, fırınlama gibi ihtiyaçları ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada amaç anıtsal seramik form şekillendirme sürecini tecrübe etmek, yapılan form ile Kınık Köyü kırsal turizmine destek vermesi, aynı zamanda da seramik malzemenin sınırlarının keşfedilmesi arzu edilmiştir. Çalışmada yöntem olarak tasarımları yapılmış yekpare anıtsal seramik eserlerin nasıl bir ortamda, hangi yöntemlerle şekillendirildiği, kurutma, fırınlama ile tüm aşamalarda karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını anlatmak amaçlanmıştır. Bu çalışma ile anıtsal bir seramik uygulama turistik, tanıtım ve yöreye katkı getirmesi düşüncesi ile tasarlanıp uygulanmış ve kalıcı bir esere dönüşmesi amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler; Kınık, Pişmiş Toprak, Anıtsal Seramik, Küp, Odun Pişirimi.