Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri


Creative Commons License

Erkoç H. İ.

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU, vol.LXXXII, no.293, pp.51-82, 2018 (AHCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: LXXXII Issue: 293
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: BELLETEN - TURK TARIH KURUMU
  • Journal Indexes: Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-82
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The mythology of the Türks (Tujue ??, Gokturks) has been previously studied in some publications and translations of most of the Chinese texts containing narratives from this mythology have also been published. However, some of these texts have been translated to Turkish only as summaries. Türk myths recorded in a Tibetan document have not also been studied in detail within this context. In this study, myths of the Türks given in Chinese and Tibetan sources have been studied, comparisons between different texts have been made and some texts that have not been fully translated to Turkish have been studied in detail. Chinese and Tibetan texts containing the narratives of Türk myths have been added to the end of this study.

Göktürklerin mitolojisi daha önce bazı araştırmalarda incelenmiş ve bu mitolojiye ait anlatıların yer aldığı Çince metinlerin çevirilerinin çoğu yayımlanmıştır. Ancak bazı metinlerin Türkçeye yalnızca özetlenerek çevrildiği görülmüştür. Tibetçe bir belgede yer alan Göktürk mitleri ise bu bağlamda pek fazla incelenmemiştir. Bu çalışmada Göktürklere ait Çin ve Tibet kaynaklarında aktarılmış olan mitler incelenmiş, metinler arasında karşılaştırmalar yapılmış ve Türkçeye tam çevirisi yapılmamış bazı metinler üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştır. Göktürk mitlerini aktaran Çince ve Tibetçe metinler, çalışmanın sonunda ek olarak okuyuculara sunulmuştur.