Bölüm 27 Servikal Lenfadenopati Yapan Fungal Hastalıklar


Alıravcı I. D. , Alkan Çeviker S.

Lenfadenopatiye multidisipliner yaklaşım, Can Özlü, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.283-296, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Akademisyen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.283-296
  • Editörler: Can Özlü, Editör

Özet

Bu eserimizde; lenfadenopati ile prezente olan hastalardan yola çıkılarak multidisipliner yaklaşım ile olası patolojiler ve güncel tanı, tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Lenfadenopati ise lenf nodu boyutunun artması ve fizik muayene ile tespit edilen yapısal özelliklerinin değişmesi olarak kısaca tanımlanmaktadır. Lenf nodları, lenfatik sistem boyunca dizilmiş çok sayıda antijenle karşılaşan kapsüllü yapılardır. Patolojik lenf nodu boyutunun tanımı ise çeşitli kaynaklarda değişmekle beraber epitroklear bölge için 0,5 cm, servikal bölge için 1-2 cm, mediastinal bölge için 1,5 cm, abdominal bölge için 2 cm, inguinal lenf nodları için ise 2-3 cm ve üzeri patolojik olarak kabul edilebilmektedir. Yabancı antijenlerle mono-nükleer fagositlerin ilk karşılaştıkları bölgeler lenf bezleri olup vücudumuzda yaklaşık 0,5-1 cm boyutlarında, 600 adet lenf bezi vardır. Enfeksiyonlar, tümörler ve otoimmün hastalıklar lenf nodlarında tutulum yapabilmektedir. Yaşa bağlı olarak lenfadenopati nedenleri farklılık göstermektedir. Çocuk, ergen ve erişkin hastalarda çoğunlukla lenfadenopatiler enfeksiyonlara ve inflamatuvar hastalıklara bağlı gözlenmektedir. İleri yaş hastalarda ise neoplastik hastalıklar lenfadenopati etyolojisinde ön plana çıkabilmektedir. Gerek her yaş grubunda prezentasyonu gerekse de farklı branşlar arasındaki yaklaşım farklılıkları, lenfadenopati yapan durumların multidisipliner yaklaşımını gerektirmektedir.