Gecikmiş Bilateral Mandibuler Kondil Fraktürünün Tedavisi: Vaka Raporu


KAVAK G., ERGÜVEN E., ÇETİN GENÇ Ç.

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Turkey, 27 May - 02 June 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey