TAX COMPLIANCE IN ISLAMIC ECONOMICS: FINDINGS FROM THE WORLD VALUES SURVEY


Avcı M., Taşdemir Y., Kılıç Ö.

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, vol.8, no.1, pp.33-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.54863/jief.1006142
  • Journal Name: İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.33-72
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

It is well understood that tax compliance is influenced by both economic and non-economic factors. Religion is one of the non-economic factors, and religion has an impact on tax compliance through morality. Paying taxes is considered a moral act in Islam, which places a high value on morality. After analyzing tax compliance in a theoretical framework, a framework for tax compliance in Islamic economics has been drawn in this paper. Muslims are predicted to have a high level of tax compliance. The findings from the World Values Survey, which covered the years 1981 to 2020, were assessed considering this assumption. The data demonstrate that Muslims in various nations have a generally favorable attitude toward tax compliance.

Vergi uyumunu sadece ekonomik faktörlerin değil ekonomi dışı faktörlerin de etkilediği kabul görmektedir. Din de ekonomi dışı faktörlerden birisi olup, vergi uyumunu ahlak kanalıyla etkilemektedir. Özünde güzel ahlakı teşvik eden İslam’a göre vergi ödemek de iyi davranışlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada teorik çerçevede vergi uyumu konusu ele alındıktan sonra İslam ekonomisinde vergi uyumu konusuna ilişkin bir çerçeve çizilmiştir. Müslümanların vergi uyum düzeyinin yüksek olması beklenmektedir. Bu varsayım doğrultusunda 1981-2020 dönemini içeren Dünya Değerler Anketi bulguları analiz edilmiştir. Bulgular, farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların vergi uyumuna bakış açısının genellikle olumlu yönde olduğunu göstermektedir.