Mesane ve üst üriner sistem ürotelyal karsinomlarında farklı Caspase -3 ekspresyonu: İmmunhistokimyasal çalışma


ERİNANÇ Ö. H., KOŞAN T. M.

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes