Ozmotik Stresinin Metschnikowia pulcherrima Maya Türünün Üremesi Üzerine Etkisi


TURGUT GENÇ T., Günay M., Servili B., Çakas S., DOĞAN G., SOLAK M. Ş.

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yeasts, classified in the fungi because of their different metabolic properties, are simplest unicellular eukaryotic microorganisms. They can grow distinct environmental conditions by using different nutrients and can survive at different stress conditions. Saccharomyces cerevisiae, known as baker’s yeast, is used as a model organism for studying the metabolic pathways in other yeast species. Debaryomyces hansenii yeast species, isolated from salty sources like sea water, are osmotolerant, halotolerant, xerotolerant and non-pathogenic yeasts. D. hansenii yeast species can survive at high salt concentration (4M NaCl) while S. cerevisiae yeast species cannot. At high salt concentrations, D. hansenii can regulate its osmotic balance by synthesizing and storing of glycerol. There is no information about osmotic stress resistance of Metschnikowia pulcherrima yeast species used as biocontrol agent because of their antimicrobial activity. For this reason, in our research, we investigated the effect of osmotic stress on the growth of M. pulcherrima yeast strains.

In this study, four M. pulcherrima yeast strains isolated and identified from different fruits in our previous researches were used. For determining the effect of osmotic stress on the growth of M. pulcherrima yeast strains, overnight cultures were prepared in YPD medium. Yeast cells transferred from overnight cultures to fresh YPD medium and incubated at 30°C for 4 h. After serial dilutions from logarithmically growing cultures were done and dropped to YPD plates including different salt concentrations (0.0M NaCl; 0.4M NaCl; 0.8M NaCl; 1.0M NaCl; 1.2M NaCl; 1.5M NaCl; 2.0M NaCl; 1.0M KCl; 1.2M KCl; 1.5M KCl and 2.0M KCl). Yeast cells were incubated at 30°C for 3 days and then photographed.

As expected that S. cerevisiae yeast cells were sensitive to osmotic stress. We found that D. hansenii yeast species show resistance to osmotic stress in different extents. All of M. pulcherima yeast strains, used in this study, have high osmotic stress resistance and growth in stressful environment. In addition there are no differences between yeast species in osmotic stress resistance.

Mayalar değişik metabolik özellikleri nedeniyle fungi alemi içerisinde sınıflandırılan tek hücreli en basit ökaryotik mikroorganizmalardır. Değişken çevre koşulları altında farklı besin kaynaklarını kullanarak çoğalabildikleri gibi farklı stres ortamlarında da hayatta kalabilmektedirler. Ekmek mayası olarak bilinen Saccharomyces cerevisiae maya türü diğer maya türlerine ait metabolik yolların analizinde model olarak kullanılmaktadır. Deniz suyu gibi tuzlu kaynaklardan izole edilen Debaryomyces hansenii maya türü ise osmotolerant, halotelorant, xerotolerant ve non-patojenik bir maya türüdür. Bu maya türü yüksek tuz konsantrasyonlarında (4M NaCl) dahi hayatta kalabilirken S. cerevisiae maya türünün en tuza dirençsiz olduğu bilinmektedir. D. hansenii maya türü yüksek tuz konsantrasyonlarında ozmotik dengesini gliserol sentezleyerek ve depolayarak korumaktadır. Antimikrobiyal aktivitesi nedeniyle biyokontrol ajanı olarak kullanılan M. pulcherrima maya türünün ise ozmotik strese direnci hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırmamızda ozmotik stresin M. pulcherrima maya suşlarının üremesi üzerine etkileri belirlendi.

Araştırmada kullanılan 4 M. pulcherrima maya suşu daha önceki çalışmalarımızda farklı meyvelerden izole edilerek tanımlanan maya suşlarıdır. Ozmotik stresin maya hücrelerinin üremesi üzerine etkisinin belirlenmesi için öncelikle maya suşlarının zengin üreme ortamında (YPD) bir gecelik kültürleri hazırlandı. Taze zengin sıvı besi yerlerine gecelik kültürlerden uygun miktarda transfer yapılarak 4 saat üretildi. Farklı tuz konsantrasyonları (0.0M NaCl; 0.4M NaCl; 0.8M NaCl; 1.0M NaCl; 1.2M NaCl; 1.5M NaCl; 2.0M NaCl; 1.0M KCl; 1.2M KCl; 1.5M KCl ve 2.0M KCl) içeren zengin katı üreme ortamlarına logaritmik aşamada bulunan hücrelerden gerekli seyrelmeler yapılarak damlatma yöntemi ile ekimleri gerçekleştirildi. 30°C’de üç gün inkübe edilen mayaların fotoğrafları çekildi.

Beklendiği gibi S. cerevisiae maya türünün ozmotik strese duyarlı olduğu gözlendi. D. hansenii maya türüne ait maya suşlarında ise ozmotik strese direncin farklı oranlarda olduğu tespit edildi. Çalışmada kullanılan tüm M. pulcherrima maya suşlarının ozmotik strese direncinin yüksek olduğu ve suşlar arasında farklılık göstermediği belirlendi.