EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN FETAL İSTİSMAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


Creative Commons License

ÇALBAYRAM N. , YILMAZ SEZER N., GÖNENÇ İ. M.

Journal of Ankara Health Sciences, cilt.8, sa.1, ss.144-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Journal of Ankara Health Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.144-153

Özet

Amaç: Çalışma ebelik öğrencilerinin fetal istismar ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma tekniği kullanılarak yapılmıştır. Yöntem: Bu araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir üniversitenin ebelik bölümü 3. sınıf öğrencileri, örneklemini ise bu grup içerisinden rastgele seçilen 41 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili üniversitenin dekanlığından yazılı izin ve katılımcılardan sözel izin alınmıştır. Öğrencilerin fetal istismar ile ilgili görüşlerini belirlemek için kompozisyon yazdırılmıştır. Veriler tekrar etmeye başladığında çalışma sonlandırılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Yazılan kompozisyonlarda fetal istismara yönelik görüşler analiz edilmiş ve görüşmelerden elde edilen veriler 3 ana tema altında toplanmıştır. Birinci tema: Anne kaynaklı fetal istismar olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakını, gebenin sigara, alkol ve madde kullanmasının fetal istismara neden olacağını ifade etmişlerdir. İkinci Tema: Anne kaynaklı olmayan fetal istismar. Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası gebenin sözel, cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmasının fetal istismara neden olacağını ifade etmişlerdir. Üçüncü Tema: Anne ve diğer kişilerden kaynaklı fetal istismar. Öğrenciler annenin, babanın veya ailenin rızasıyla yapılan kürtajın fetal istismara sebep olacağını belirtmişlerdir. Sonuç: Öğrencilerin fetal istismar konusuna ilişkin farkındalıklarının olduğu belirlenmiştir. Gebelere birebir bakım veren ebelerin bu konudaki farkındalıkları fetal istismarın belirlenmesi, önlenmesi ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması açıdan önemlidir.