RIGIDLY ROTATING GÖDEL TYPE WORMHOLE


ULU DOĞRU M. , YILMAZ İ.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 32. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 Eylül 2016