Y ield and biochemıcal differences of broccoli brassıca oleracea l var italica under varıable water levels in an open field


YILDIRIM M. , ERKEN O. , Dağ A.

Agriculture for Life, Life for Agriculture, 20 - 23 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri