Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlama Çalışması Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Sürecine İlişkin Deneyimler


HACIÖMEROĞLU G., ŞAHİN TAŞKIN Ç.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)