İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ


EŞİTTİ B., BULUK B.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, pp.288-303, 2018 (Peer-Reviewed Journal)