Comparison of Macedonian and Turkey Primary Teacher Training Programs


Aksoy Tokgöz İ.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.9, pp.84-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.84-103
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, where a great development in technology and change takes place, societies which have managed to preserve their cultures, are the ones with the strongest social relations. Education has a crucial part in continuity of peace and trasmission of cultural values from generation to generation. In this regard, this study, as of today, comparison of the primary school teacher education programs in Turkey and Macedonia where according to the official data, around eighty thousand Turkish minority resides, is of great importance to prevent the two countiries from dissociation, to re-interact, to examine common problems in initial teacher education programs and to attain alternative perspectives.In this research, analysis of the primary school teacher education programs in Turkey and Macedonia is aimed. Comparative education which has a special place among education studies and researches, is generally defined as a science largely consulted to form peaceful international relations. For that purpose, the teacher education programs in Macedonia and Turkey were analysed and aims, teaching sufficencies, acceptance conditions and lessons of the teacher education programs of the two countries were compared. This research is a comparative one. It can be seen that in comparative studies qualitative research methodes are being used more frequently than quantitative research methodes. In the light of findings of the research, the education sytem of the two countries which are in the process of joining the EU, suggestions will be developed regarding the education of the Turkish minority and the primary school teachers.

Bilimsel, teknolojik gelişimin ve büyük bir toplumsal değişimin yaşandığı günümüzde, kendi kültürel değerlerini koruyabilmiş olanlar bağlarının kuvvetli olduğu güçlü toplumlardır. Eğitim, toplumdaki huzur ve barışın sağlanmasında, bireylerin sosyal ve toplumsal hayata hazırlanmasında, kültürel değerlerinin nesilden nesile aktarılmasında başrolü oynamaktadır. Bu çalışma; Türk azınlık nüfusun yaşadığı Makedonya ile Türkiye sınıf öğretmen yetiştirme programlarını incelemek, karşılaştırmak; bağları çok eskilere dayanan iki ulusun birbirlerinden kopuk, ayrı dünyalar içinde yaşamalarının önlenip, etkileşime geçerek sosyal ve kültürel bağların gelişimi, ulusal öğretmen yetiştirme sorunlarının irdelenmesi, yeni bakış açıları kazandırması açısından önem taşımaktadır.