KOMPLİKE HİPERTİROİDİK OLGUDA ANESTEZİ


Creative Commons License

Altınşık H. B.

in: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi, Ömer Kurtipek,Metin Alkan,Yusuf Ünal,Mustafa arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.293-307, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.293-307
  • Editors: Ömer Kurtipek,Metin Alkan,Yusuf Ünal,Mustafa arslan, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

KOMPLİKE HİPERTİROİDİK OLGUDA ANESTEZİ

Hatice Betül ALTINIŞIK1

            OLGU

            Bu olgu sunumunda; Basedow-Graves ve faktör-7A eksikliği tanıları olan, hipertiroidik olarak acil operasyona aldığımız ve postoperatif erken dönemde “bilateral üst ekstremite paralizisi” gelişen genç kadın hastadaki anestezi tecrübemizi tartışmayı amaçlıyoruz.

            Hipertiroidi sık karşılaşılan bir hastalıktır. Hipertiroidinin %70-80’i Basedow-Graves hastalığı (toksik diffüz guatr), toksik adenom ve toksik multinodüler guatr hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Diğer sebepler arasında iyot fazlalığı, fonksiyonel tiroid kanseri, tiroid dokusu yıkımı yapan sebepler (subakut tiroidit, doğum sonrası sessiz tiroidit, amiodoron veya radyasyona bağlı tiroidit), yüksek doz T4 tedavisi, TSH salgılayan adenomlar sayılabilir (1). Gerek hipertiroidiye sebep olan hastalıkların cerrahisi için, gerek ise diğer cerrahi işlemler esnasında tespit edilen hipertiroidiler için anestezi uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır. Hipertiroidik hastada anestezi yönetimi kritik bir öneme sahiptir, perioperatif ateş, taşikardi, aritmi, hipotansiyon ve kardiyovasküler kollapsın eşlik ettiği klinik tablolara yol açabilir. Aslında hipertiroidi varlığında nasıl bir anestezik yaklaşım sergilenmesi gerektiği uzun zamandır iyi bir şekilde tanımlanmıştır (2,3). Bununla birlikte hipertiroidik olguların eşlik eden hastalıklar ile sıklıkla komplike olabilmesi nedeniyle anestezi pratiğinde hala güçlükler yaşanmakta ve hayati riskler oluşmaktadır.