Türkiye’nin Coğrafi Bölgelerinde Doğum Şekline İlişkin İnternet Aramaları: Google Trends Verilerinin Retrospektif Analizi


Özsezer G., Gür Boz A., Mermer G.

3. Uluslararası 6. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 22 December 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre doğum yöntemleri ve yeri ile ilişkili internet aramalarının (Google Trends [GT] verilerinin) retrospektif analizinin yapılmasıdır.

Yöntem: Çalışma retrospektiftir. 1 Ocak 2004- 20 Kasım 2021 tarihleri arasında yer alan beş ayrı zaman serisine (ZS) göre (1 Ocak 2004- 20 Kasım 2021=1. ZS, 1 Ocak 2004-31 Aralık 2008=2. ZS, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2013=3.ZS, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018=4.ZS, 1 Ocak 2019-20 Kasım 2021=5. ZS) GT verileri doğum şekli yöntemlerinden olan “normal doğum”, “sezaryen”, “vajinal doğum”, “evde doğum”, “suda doğum” anahtar kelimeleri kullanılarak Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden ve Türkiye genelinden 20 Kasım 2021’de toplandı. Coğrafi bölgelerde kullanılan örneklem şehirler (Marmara: İstanbul, Ege: İzmir, Akdeniz: Antalya, İç Anadolu: Ankara, Karadeniz: Samsun, Doğu Anadolu: Erzurum, Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır) büyükşehir olup bölgeyi temsil etmelerine ve GT’de yer alan verilere göre seçildi. GT, Google arama motorunda (https://trends.google.com/trends/) arama teriminin göreli arama hacmini (GAH) oluşturmada kullanılan bir araçtır. GAH, belirli bir coğrafi alandaki Google kullanıcılarının sayısına göre ayarlanmış bir arama hacmi endeksidir. GAH, 0 ile 100 arasında değişir. 100 değeri, belirli bir dönemde ve yerde popülerliğin zirvesine, 0 değeri, tam ilgisizliğe karşılık gelir. GT, seçilen bir kelime öbeğinin seçilen bir bölge ve 1 Ocak 2004'ten bu yana karşılaştırılmasına olanak tanır. GT, aynı anda en fazla beş terimi karşılaştırılmasına izin verir. Böyle bir durumda, GAH=100, seçilen ifadelerden birinin en yüksek popülerliğini temsil eder. Veri analizi Türkiye, coğrafi bölgeleri ve ZS dikkate alınarak yüzdelikler kullanılarak yapıldı. Araştırmanın türü gereği ve verilerin açık olması dolayısıyla etik izin gerektirmedi.

Bulgular: Tüm ZS’nde Türkiye genelinde ve yedi coğrafi bölgesinden seçilen örneklem şehirlerde en popüler aramanın “normal doğum” olduğu, 2.-5. ZS’nde “normal doğum” aramasının popülerliğinin azaldığı “sezaryen” aramasının popülerliğinin arttığı gözlendi. “normal doğum” aramasının en fazla yapıldığı bölge olarak Doğu Anadolu’nun 1. ZS’nde GAH= 78, 3. ZS’nde GAH=83, 4. ZS’de GAH=74 olarak öne çıktığı belirlendi. 5. ZS’nde Doğu Anadolu örneklemi hariç olmak üzere altı bölgede “evde doğum” ve “suda doğum” aramalarının popülerliğinin arttığı saptandı.

Sonuç ve Öneriler: Tüm ZS’nde Türkiye ve yedi coğrafi bölgeden seçilen örneklem şehirlerde “normal doğum” aramasının popüler olduğu fakat zaman içerisinde popülerliğin azaldığı görüldü. Bireylerin doğum tercihleri ve yerine yönelik yaptıkları Google aramaları yaşadıkları bölgenin kültürel yapısına, kültürel etkileşimine, COVID-19 pandemisinde sağlık politikalarına, sosyoekonomik durumuna, COVID-19 kısıtlılıklarına, COVID-19 bulaşma korkusuna, sağlık hizmetlerine erişim durumlarına bağlı olarak değişebilir. Bu araştırma sonuçlarının kullanılarak yedi coğrafi bölgede yaşayan farklı kültürlerden bireylerin doğum tercihlerine ilişkin nitel ve nicel araştırmalar yapılması önerilebilir.