Farklı mesleklerde başarılı kişilerin düşünme ve karar verme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi


Gümüşer B., Uysal Ö. C., AYVERDİ L.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, no.53, pp.53-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)