Kent İçi Ulaşım Çeşitliliği Açısından Bisikletin Önemi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği


SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A.

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.391-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.391-402
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Development in transport technology and rapid increase in the number of individual vehicles urge the necessity and importance of alternative transport systems. Investigation of alternative transport systems by many developing countries is the right approach to the solution of many problems such as environmental pollution, fuel, traffic accidents, transport and parking problems. Top of the alternatives is bicycle transport, which is simple and the least dangerous to environment along with its benefit to person’s health. This study started with the importance of bicycle and determined its potential for transport in Çanakkale. Moreover, current conditions suitability to the standards, use intensity, capacity and route choose of bicycle roads in Çanakkale were assessed. The findings of this study indicated that bicycle roads in Çanakkale were not designed for a systematic route concept and did not form integrity in transport. The materials used in roads, lines on roads and width-wideness did not satisfy the standards. The use of bicycles is limited by the presence of bus stops, rubbish boxes, tress and signs. Briefing on the correction of deficiencies based on standards was put forward. In addition new concepts were proposed

Günümüzde hızla artan ulaşım teknolojisi ve artan bireysel taşıt sayısı alternatif ulaşım sistemlerinin gerekliliği ve önemini arttırmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkenin alternatif ulaşım metodu araması çevre kirliliği, yakıt, trafik kazaları, ulaşım ve park sorunu gibi sayısız problemin çözümüne doğru bir arayıştır. Bu alternatiflerin başında basit ve çevreye en az zararlı ayrıca bireye sağlık yönünden de katkı sağlayacak özellikte olması nedeni ile bisiklet ile ulaşım gelmektedir. Bu araştırmada ulaşımda bisikletin öneminden yola çıkılmış, Çanakkale’de ki bisiklet ile ulaşım potansiyeli saptanmıştır. Ayrıca Çanakkale’deki mevcut bisiklet yollarının durumu; standartlara uygunluk, kullanım yoğunluğu, kapasite ve güzergâh seçimi konularında irdelenmiştir. Araştırma sonucunda Çanakkale’deki bisiklet yollarının sistemli bir güzergâh anlayışı ile tasarlanmadığı, ulaşımda bir bütünlük oluşturmadığı, kullanılan malzemelerin, yol çizgileri ile genişlik eğim gibi unsuların standartlara uygun olmadığı görülmüştür. Bisiklet yolları boyunca yer yer durak, bariyer çöp konteynırları, ağaç ve tabelaların kullanımı engellediği belirlenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi yönünde standartlara uygun bilgilendirme yapılmış ayrıca tasarım önerileri getirilmiştir.