Hierarchical Classification of Values


ERGEN G.

International Journal of Progressive Education, vol.11, no.3, pp.162-186, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: International Journal of Progressive Education
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.162-186
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Values are of utmost importance for the creation, development and sustainability of a life worthy of human dignity. However, because even superficial views of values are regarded as values themselves, they have become relative and become degenerated; therefore, they have lost the properties – potentials and powers – essential to human dignity. This means that values have turned into subjective options and ideals that are no longer binding to personal, social and international relations. Restoring values’ righteous potential for the establishment of a humanistic life is possible only by enriching our personal perceptions and judgement with social and even universal values and revealing the hierarchical relations among them. All values are integral parts of a qualitative hierarchy of interrelated values. The primary concern of this study is to fill a niche in the literature by revealing this hierarchical interrelation and building a model to enable analysis of these values in terms of their instrumental or terminal functions, characteristics and scopes. For the purpose of the study, a new theoretical discussion on the hierarchical structure of values is introduced in consideration of their patterns and interrelations through a conceptual analysis of the values. This research is an analytical study based on a comprehensive literature review. 

Değerler insancıl bir yaşamın oluşmasında, gelişmesinde ve sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptirler. Fakat değerlere dair en yüzeysel kanaatlerin dahi değerin kendisi olarak ele alınıp tartışıldığı bir zeminde, değerler oldukça izafi bir görünüm kazanmış ve yozlaşmış olduklarından, insancıl bir yaşam için barındırdıkları potansiyel ve güçlerini yitirmektedirler. Bu haliyle değerler gerek bireysel ilişkilerde, gerek toplumsal ilişkilerde, gerekse uluslararası ilişkilerde hiçbir bağlayıcılığı olmayan öznel fikirlere ve ideallere dönüşmüş durumdadırlar.  Değerlere insancıl bir yaşam için barındırdıkları potansiyellerini tekrar kazandırabilmek değerlere dair öznel algılarımızı, yargılarımızı, toplumsal hatta evrensel algı ve yargılarla zenginleştirmekle ve değerler arasında ki hiyerarşik ilişkileri ortaya koymakla mümkün olacaktır. Tüm değerler hiyerarşik bir ilişki içerisinde birbirleriyle örüntüsü olan nitel bir bütünlüğün parçalarıdırlar. Bu çalışmanın amacı bu hiyerarşik örüntüyü ortaya koyarak alan yazındaki bu boşluğu doldurmak yoluyla değerleri amaç-araç, nitelik ve kapsam gibi özellikleri bakımından analizini mümkün kılan bir model ortaya koymak olacaktır. Bu çerçevede değerlere dair bir kavramsal analiz yoluyla değerler arası örgüler ve ilişkiler ele alınarak değerlerin hiyerarşik yapısına dair yeni bir kuram tartışmaya sunulacaktır. Çalışma kapsamlı bir alanyazın taramasına dayalı analitik bir çalışmadır.