ÇANAKKALE SERAMİKLERİNDE HAYVAN FİGÜRLERİ


Creative Commons License

COŞAR M., YÜCEL COŞAR M.

Adiyaman University - Mecuma, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günlük kullanıma yönelik üretilen ve incelendikçe Türk seramik tarihinde ayrı bir yeri olduğu daha iyi anlaşılan Çanakkale seramikleri, form ve dekor açısından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Erken ve geç dönem olarak ikiye ayırdığımız Çanakkale seramiklerinin her iki döneminde de hayvan figürlerine sıkça rastlanmaktadır. İlk dönemde tabakların üzerinde stilize edilmiş desenler olarak gördüğümüz yalın hayvan figürleri, ikinci dönemde yerini; işlevsel özellikleri sonraki planda bırakılan, yoğun eklemelerin bulunduğu, birden çok rengin bir arada akıtma olarak kullanıldığı üç boyutlu heykelimsi kaplara bırakmaktadır. At, kuş, horoz, aslan, deve, kaplumbağa, kuğu, kanguru gibi hayvanların betimlendiği formlarda uvuzların bazen, hayvanların gerçekteki görüntüleriyle orantılı olarak eklendiği, bazen de büyük oranda deforme edilerek kullanıldığı dikkati çekmektedir. Çanakkale seramiklerinin oldukça kalabalık bir bölümünü oluşturan hayvan figürlerindeki ürün çeşitliliğinin ele alındığı ve üretim yöntemlerinin anlatıldığı bu çalışmayla, Çanakkale’nin yerel kültürünün bir parçası olan bu seramiklerin gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması hedeflenmektedir.