"KOLEKTİVİST BAKUNİN VERSUS KOMÜNİST MARX" YAZISININ ELEŞTİREL KENAR NOTLARI


Creative Commons License

Senemoğlu O.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, vol.6, no.2, pp.130-139, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Armağan Öztürk'ün "Kolektivist Bakunin versus Komünist Marx" isimli yazısı temele alınarak, hem yazarın yazıda doğrudan ileri sürdüğü iddialar hem de Bakunin üzerinden yürütülen Marx eleştirilerine yanıt verilmektedir. Bu noktada Marx'ın devletin sönümlenmesinden ziyade proletarya diktatörlüğü adı altında yeniden konumlanmasından yana olduğu, bireyselliğin önemsenmediği, özgürlüklerin umursanmadığı, tekçi ve totaliter olduğu yönündeki iddialar ele alınmaktadır. Bu ve benzeri soruları Marx'ın metinlerinden hareketle yanıtlayarak; Marx'ın komünist devrim yoluyla, insanların birbirleriyle etkileşimlerinden doğan, bugüne kadar kendilerine tamamen yabancı görüp korktukları ve boyun eğdikleri güçler üzerindeki denetime ve bilinçli egemenliğe dönüşeceği yönünde fikirlerinin olduğu; Diğer taraftan Marx'ın komünist toplum anlayışının özü itibariyle tekçilikten ziyade herkesin özgürce gelişimini sağlayacağı bir toplum olduğu; bir kişinin özgürce gelişmesinin herkesin özgürce gelişmesinin koşulu olduğu bir birliğin alacağını düşündüğüne vurgu yapılmaktadır.