Düzce Fayı Eski Deprem Olaylarının Stratigrafik ve Yapısal Kanıtları.


Creative Commons License

KOMUT T.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA), İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2005, cilt.V, ss.48-54

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: V
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.48-54

Özet

Afetlerden korunma kapsamında Düzce bölgesinde deprem tehlikesinin belirlenmesi amacına yönelik paleosismoloji çalışmaları için düzce fayındaki üç ayrı bölgede hendek kazıları yapılmıştır. Eski depremlerin yüzey kırıklarına ait kalıntıların yaşları C-14 AMS (radyokarbon accelerator mass spectrometry) test sonuçları kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Hendeklerde tanımlanan stratigrafik kesitlerin ayrıntısının izin verdiği ve yeterli numuıne yaşı elde edilebildiği ölçüde, bu depremlerin olduğu tarihin içinde bulunduğu zaman aralığı veya bazı depremler için bu zaman aralığının sadece üst veya alt limitleri belirlenmiştir. Toplam beş hendekte 1999 depreminden önce gerçekleşmiş altı ayrı olay önerilmiştir. Bu olayların ayrıntılı analizi yapılmış ve ilgili deprem horizonlarının tarihlerini belirlemek için uygulanan yöntem ve yorumlar açıklanmıştır.