Amatör futbolcuların yaşam tatmini, iş tatmini ve sadakati arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÜNVER O., KÖSE H.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No