Trakya Bölgesi İllerinin Beşeri Sermaye Endeksinin Oluşturulması ve Karşılaştırmalı Analizi


Creative Commons License

İPEK S. , ÖKSÜZ M.

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.319

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.319

Özet

Ekonomik açıdan gelişimin temel unsuru olan sermaye kavramı sadece maddi iktisadi değerlerle sınırlı olmayıp, nitelikli insan kaynağı gibi, maddi olmayan iktisadi değerleri de kapsamaktadır. En basit ifadeyle de, bu nitelikli insan kaynağına beşeri sermaye adı verilmektedir. Günümüzde sıkça karşılaşılan bu kavram, fiziki sermaye ile birlikte, ulusların gelişmişlik seviyelerini ölçerken de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ulusların gelişmişliklerinin önemli bir göstergesi olan beşeri sermaye konusunda, Trakya Bölgesi illerini (Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kapsayan bir endeksin oluşturulması ve çıkan sonuçların iller bazında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından Türkiye’deki illerin rekabet güçlerini ölçmek amacıyla hazırladığı 2016 İllerarası Rekabetçilik Endeksi adlı çalışmasında da kullanılan, 12 değişken içeren beşeri sermaye endeksi, çalışmamızda da temel alınmıştır. Bahsedilen 12 değişkene ilişkin veriler; Türkiye İstatistik Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi resmî kurumlardan elde edilmiştir. Elde edilen veriler önce normalize edilmiş, ardından belirtilen formüller yardımıyla anlamlandırılarak Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için beşeri sermaye endeksi oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Bölgesel Analiz, Trakya Bölgesi