Peyzaj Mimarlığında Doğal Taş Kullanımı: Çanakkale Kenti Örneği


SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

8th International Marble and Natural Stone Congress, Afyonkarahisar, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.763-770

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.763-770
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Natural stones, after the nature of the oldest construction materials that can be operated commercially. Buildings and monuments by mankind throughout history because of its beauty and durability is used. Over time, the increasing use of natural stone; today, especially in construction, coating, flooring, sculpture, road construction, glass industry, and are used to make ornaments. These stones are basic and the walls of buildings according to size and shape, garden and retaining structures, curb the production, road, sidewalk and wall coverings, roof cover, and urban furniture used in the production. Natural stone in landscape architecture, based on artificial materials, durability, visual beauty, lifetime, come to the fore in terms of harmony with nature. Road and pavement tiles, curb stone, wall and retaining structure material, roof cover, coastal fortifications, jetty and dam construction, a wide range of natural stones used for the production of aggregate, such as the "building block" is the term used. Only for use in the landscape within the scope of the natural stone industry "building block" is considered. These granite, syenite platonists, basalt, andesitic volcanic rocks, such as travertine, as well as, tuffite and sedimentary rocks such as sand, stones can be seen. In this study, use of natural stone landscaping applications and application areas of the city of Çanakkale was investigated. Applications within the city as a building material has been detected over natural stone applications. The use of natural stone applications are examined as causal, the reasons for preference than other materials.

Doğal taşlar, doğadan çıktıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı sebebiyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar; günümüzde özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, yol yapımı, cam sanayi ve süs eşyalarının yapımında kullanılmaktadır. Bu taşlar; ebat ve şekillerine göre yapıların temel ve duvarlarında, bahçe ve istinat yapılarında, bordur taşı üretiminde, yol, kaldırım ve duvar kaplamasında, çatı örtüsünde ve kent mobilyaları üretiminde kullanılmaktadır. Peyzaj mimarlığında doğal taş; yapay malzemelere göre, dayanıklılığı, görsel güzelliği, kullanım ömrü, doğayla uyumu açısından ön plana çıkmaktadır. Yol ve kaldırım döşemesi, bordür taşı, duvar ve dayanma yapısı malzemesi, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı, dalgakıran ve baraj inşaatı, agrega üretimi gibi geniş bir alanda kullanılan doğal taşlar için de "yapı taşı" terimi kullanılmaktadır. Doğal taş sektörü kapsamı içinde ise yalnızca peyzaj amaçlı kullanılanlar "yapı taşı" olarak kabul edilmektedir. Bunlar granit, siyenit gibi plutonitler, bazalt, andezit gibi volkanitler olabileceği gibi traverten, tüfit ve kum taşları gibi sedimanter kayaçlar da olabilir. Bu araştırmada Çanakkale kentinde peyzaj uygulamalarında doğal taş kullanımları ve uygulama alanları incelenmiştir. Kent içindeki uygulamalarda yapı malzemesi olarak doğal taş uygulamaları yerinde tespit edilmiştir. Uygulamalarda doğal taş kullanımı nedensel olarak irdelenmiş, diğer yapı malzemelerine oranla tercih sebepleri üzerinde durulmuştur.