Hizmetler Sektöründe Kadın Çalışanların İş Tatmin Düzeyleri ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Alan Araştırması


Topkaya Ö., Korucu G.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)