Narsistik Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Örgüt İkliminin Düzenleyici Rolü


KANTEN P.

İ.Ü İşletme Fakültesi, İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.25, no.76, pp.160-184, 2014 (Peer-Reviewed Journal)