OBEZİTE FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN (OFÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Kafkas M. E., Özen G.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)