Gönüllülük ve Yerel Hizmetlere Katılım Üzerine Açıklamalar


PALABIYIK H.

Yönetim Bilimleri Dergisi ÇOMÜ Biga İİBF, vol.9, no.1, pp.85-114, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Volunteering for a variety of purposes, cooperation and sharing has been a part of most societies throughout human history. Voluntary organizations are, also, regarded as the bridges between citizens and the state. Extensive social networks, organizational memberships, and prior volunteer experiences increase citizens' tendencies for volunteering. Morever, increasing volunteer participation and their effective management have become important issues in democratic governance. Volunteer involvement into local services produce substantial benefits for local governments. According to literature the participation of volunteers in the delivery of local services can enhence government productivity, expand service capacity, increase service quality, and improve cummunity relations. Thus, managing properly of voluntary participation in local governments make an important contribution to the social capital at community level.

Çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen gönüllülük, işbirliği ve paylaşma çoğu toplum için önemli bir özelliktir. Gönüllü kuruluşlar, devlet ve vatandaşlar arasında köprü olarak da nitelendirilmektedir. Geniş sosyal ağbağların varlığı, bir ya da birden fazla STK üyeliği, daha önceden gönüllü katılım deneyimine sahip olma vatandaşlarda gönüllülük eğilimini arttıran özelliklerdir. Bununla birlikte, yerel hizmetlere gönüllü katılımın arttırılması ve uygun yönetimi günümüzde demokratik yönetişim anlamında önem kazanmaktadır. Yerel hizmetlere gönüllü katılım, yerel yönetimler için önemli yararlar da sağlamaktadır. Literatüre göre, gönüllülülerin hizmet sunumuna katılımı idarenin verimliliğini güçlendirmekte, hizmet kalitesini arttırmakta ve halkla ilişkileri de geliştirmektedir. Sonuç olarak yerel yönetimlerde gönüllü katılımın uygun yönetimi, toplumsal sermayeye de önemli katkılar sağlayacaktır.