Kyaneai Kayasını Ziyaret Eden Batılı Seyyahlar, Diplomatlar ve Kaya Üzerindeki Sunak & Yazıt


YAVUZ M. F.

İstanbul Araştırmaları Yıllığı, no.2, pp.10-23, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)