The Surface Finish in Turning of AISI 1050 Steel by Different Cutting Tools


Creative Commons License

Motorcu A. R., Şahin Y.

International Scientific and Technical Conference, Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrument Making, Baku, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 September 2005, pp.296-302

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.296-302
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract


Bu çalışma, AISI 1050 çeliğinin tornalanmasında kesici takım malzemeleri ve geometrileri dahil olmak üzere ana kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. İşleme testleri, iki farklı geometriye sahip kaplanmış karbür ve cermet kesici uçlar kullanılarak, herhangi bir kesme sıvısı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Taguchi Tekniği'ne dayanarak, optimum kesme koşullarını bulmak için yüzey pürüzlülüğü için sinyal-gürültü oranları (S/N) hesaplanmıştır. Çelik çubukların kesme özelliklerini araştırmak için varyans analizi (ANOVA) de kullanılmıştır. Birinci dereceden bir doğrusal regresyon denklemi sunulmuş ve teorik değerler ile deney sonuçları karşılaştırılmıştır. AISI 1050 çeliğinin kare şeklinde kaplamalı karbür takımla işlenmesinde daha iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiştir. Sonuçların analizine göre, ilerleme miktarı işlemin en güçlü kontrol faktörü olarak tespit edilmiş, bunu kesme derinliği ve takım geometrisi takip etmiştir.