Spondiloartrit Hastalarında Sakroileit Tespitinde Farklı Kemik Sintigrafisi Yöntemlerinin İncelenmesi


SALİHOĞLU Y. S., SARIKAYA A.

Batı Karadeniz Tıp Degisi, vol.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal)